Terms and Conditions

การจองสินค้า

 สินค้าจะถูกเก็บไว้ให้ภายใน  2 วัน หลังนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า  หากเกินจากกำหนดโดยยังไม่มีการแจ้งโอนะบบจะทำการตัดรายการจองออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สั่งซื้อแล้วไม่มีการแจ้งโอน 1 ครั้ง = Gray List

สั่งซื้อแล้วไม่มีการแจ้งโอน 2 ครั้ง = Black List 

 

*รายชื่อที่อยู่ในกลุ่ม Black List ทางร้านขออนุญาติ งดรับ Orderนะคะ*

 


  • การแจ้งเลื่อนโอน

ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  หากลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการชำระยอดออกไป  โดยสามารถเข้าไปแจ้งเลื่อนการโอนได้ที่ info@falling-inlove.com ซึ่งการแจ้งเลื่อนโอนจะสามารถเลื่อนโอนได้นานที่สุด 30 วันเท่านั้น

หากมีการแจ้งเลื่อนโอนไว้แต่ไม่มีการชำระเงินเข้ามาตามกำหนดที่แจ้งไว้  ทางร้านขออนุญาตจัดกลุ่มไว้เป็นกลุ่ม Black List  และขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่าระบบจะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ทุกอย่างโดยละเอียด และมีผลในการจัดระดับความน่าเชื่อถือ

 


  • การเปลี่ยนไซส์ของสินค้า

การเปลี่ยนไซส์ของสินค้า สามารถทำได้โดยแจ้งผ่านทาง info@falling-inlove.com แจ้งความประสงค์ ในการเปลี่ยนไซส์ และไซส์ที่ต้องการแปลี่ยน หลังจากที่ได้รับการตอบกลับจากทางร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถจัดส่งสินค้ามายังที่อยู่หน้าซอง

โดยลูกค้าจะต้องแนบเอกสารระบุ ชื่อ ที่อยู่  + ไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมทั้งเงินค่าส่งสินค้าจำนวน 50 บาท (สำหรับ 1 ชิ้น ถ้ามีมากกว่า 1 ชิ้นเพิ่มค่าส่งชิ้นละ 10 บาท) มาด้วย โดยทางร้านจะจัดส่งสินค้าแบบEMSหรือผ่านKerry Expressให้  เมื่อทางร้านได้รับสินค้าจะทำการส่งสินค้าใหม่ไปให้โดยเร็วที่สุด หมายเหตุ  :

1. หากไซส์ที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าหมด  สินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรายการอื่นๆได้

2.  หากลูกค้าไม่ได้แนบเงินค่าส่งสินค้ากลับ  ทางร้านขออนุญาตที่จะยังไม่จัดส่งสินค้ากลับให้จนกว่าจะมาการชำระเข้ามา

3.  การเปลี่ยนไซส์จะต้องมีการแจ้งทางร้านเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง info@falling-inlove.com  หากมีการจัดส่งโดยไม่มีการแจ้ง ทางร้านขอสงวนที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องกลับให้จนกว่าจะได้รับการแจ้งจาก ชื่อ ที่อยู่ นั้นๆ

4. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมและยังไม่ผ่านการ ซัก หรือ รีด แต่อย่างใด 

 

** ทางร้านขอสงวนสิทธิ์รับเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาวๆที่ทำตามเงื่อนไขของทางร้านนะคะ**

 


 

  • การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

Fallinginlove ไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการอื่นๆหรือคืนสินค้าในกรณีที่

  1. สินค้าชิ้นนั้นทำออกมาเพียงไซส์เดียวและลูกค้าไม่สามารถใส่ได้
  2. ใส่แล้วไม่เข้ากับตัวเอง 

ทางร้านไม่รับดูแลหรือรับผิดชอบในส่วนของการฝากขายสินค้าด้วย หากต้องการส่งต่อสินค้า ลูกค้าสามารถเข้าไปโพสส่งต่อสินค้าได้ https://www.facebook.com/groups/FallinginloveClothing/

 

 


 

  •  การเคลมสินค้า

ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาด  ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่  และรับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งของสาวๆด้วย ทั้งนี้การแจ้งเคลมสินค้าจะกำหนดไว้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้ว  หากเกินกว่ากำหนดทางร้านขอ   สวงนสิทธิ์ในการเคลมสินค้า

ดังนั้น ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านตรวจสอบสินค้าโดยทันทีเมื่อได้รับสินค้า และ สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่ผ่านการซักหรือรีด แต่อย่างใด

การแจ้งเคลมสินค้าจะต้องแจ้งผ่านทาง info@falling-inlove.com เท่านั้น พร้อมแนบไฟล์รูปบริเวณที่สินค้ามีปัญหา  เมื่อทางร้านได้รับข้อความจะรีบติดต่อกลับโดยด่วนที่สุด

หมายเหตุ: การจัดส่งสินค้ากลับมาเคลม รบกวนจัดส่งเป็นแบบลงทะเบียนเท่านั้น 

หมายเหตุ: การจัดส่งสินค้ากลับมาเคลม รบกวนจัดส่งเป็นแบบลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีจัดส่งเป็นแบบ EMS ทางร้านขออนุญาติรับผิดชอบการจัดส่งตามน้ำหนักของการจัดส่งแบบลงทะเบียน

 


 

  • การคืนเงิน

ทางร้านจะทำการคืนเงินให้ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาและสินค้าชิ้นนั้นหมดไม่มีสินค้าชิ้นใหม่เปลี่ยนให้ลูกค้าได้เท่านั้น

** ทางร้านขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าสินค้าสำหรับสาวๆที่ทำตามเงื่อนไขของทางร้านนะคะ** 

 

 

 


 

  • การนำรูปภาพใช้เพื่อเชิงพาณิชย์

 ภาพและรายละเอียดสินค้าได้ถูกจัดทำขึ้นทีมงาน Fallinginlove  ซึ่งเป็นสิขสิทธิ์ของทางFallinginlove แต่เพียงผู้เดียว  ทางร้านไม่อนุญาตให้บุคคลใดนำรูปภาพและรายละเอียดสินค้าที่ได้จัดทำขึ้น นำไปใช้เพือเอื้อแก่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 

สินค้า SALE, สินค้าที่ทางร้านแจ้งว่าเป็นสินค้าที่มีตำหนิ, สินค้า Made to order หรือ สินค้า ที่ลูกค้าให้ทางร้านปรับเปลี่ยนแบบและsize ทางร้านไม่รับเปลี่ยนและเคลมสินค้าใดๆทั้งสิ้น

 

** ทางร้านขอสงวนสิทธิ์รับเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาวๆที่ทำตามเงื่อนไขของทางร้านนะคะ**

 

Back to Top